073-7745731 info@trendic.se

Hur hjälper Yerba

Hur hjälper Yerba

Egenskaper på nervsystemet

Bättre än någon annan xanthin alkaloid har yerban förmågan att öka den mentala uppmärksamheten och energin och göra det utan några bieffekter som nervositet eller darrningar. Den tycks verka som ett slags tonikum genom att stimulera en försvagat eller nedstämt nervsystem men samtidigt dämpa ett överaktivt nervsystem. Vår kunskap om yerba är ännu begränsat till observationer gjorda på beteendeförändring som t.ex ökad energi och vitalitet; bättre förmåga till koncentration, mindre nervositet, upprördhet och oro och frmaför allt egenskapen att motverka fysisk och mental trötthet. Man har även i många fall kunnat konstatera en förbättring av depressionsliknande tillstånd i samband konsumtion av yerbadrycken, vilket kan vara en direkt eller indirekt konsekvens av ökad energi. Det är vidare anmärkningsvärt att yerban inte negativt synes påverka sömncykeln. Tvärtom visar den på att yerban balanserar dessa och ger snabbare ögonrörelser i sömnen (REM) när så behövs eller ökar tiden i deltasömnen (djup sömn).

Kardiovaskulära effekter

Hjärtåkommor av olika slag har behandlats med och motverkats genom användning av yerba. Yerba förser hjärtat med många av de ämnen för tillväxt och återhämtning; den ökar tillförseln av syre till hjärtat och tycks ha förmåga att bättre bevara glykos (nedbrytning av kohydrater) vid längre perioder av kroppslig ansträngning. Detta resulterar i en ökning av förbränning av kalorier, ökad hjärtkapacitet och försening av den aneroba nedbrytningen av glykos och en uppbyggnad av mjölksyra vid träning. Det finns även reporter som pekar på ett inte ovanlig sänkning av blodtrycket vid konsumtion av yerba.

Effekt på tarm & mage

Kanske är yerbans egenskaper på detta område det viktigaste. Det finns rapporterade effekter från omedelbar förbättring av matsmältning till förmåga att reparera skadade vävnader i magtarmkanalen. Förstoppning, akut eller kronisk, kan avhjälpas med hjälp av yerba. Yerba tycks verka genom att mjukgöra fekalerna men den tycks också i viss utsträckning stimulera tarmarnas normala rörelse.Effekter på immunsystemet

I sydamerikansk litteratur finns observationer att yerba ökar kroppens eget immunförsvar genom att stimulera ett naturligt försvar mot sjukdomar. Dessa resultat uppnås genom tillförsel och samspel mellan de i yerba ingående näringsämnena. Den exakta verkningsmekanismen har ännu inte utforskats men den innebär troligen dels ett angrepp mot infektionsframkallande sjukdomar dels ett stärkande av det allmänna motstånd som kroppen har.

Näringsmässiga egenskaper:

Interaktionen mellan de många substanserna i yerban har hittills inte blivit systematiskt undersökta. De berättelser om yerba som bygger på tradition och av den indianska urbefolkningen under århundraden utövad läkekonst är inget annat än förbluffande. Yerba har ofta använts som inget annat än en stapelvara för att ibland ersätta så viktiga näringskällor som bröd och grönsaker. Den tar bort känslan av hunger och kan ibland ge upplevelsen av en hel måltid enligt uppgift från de kända chilensk örtmedicinarna J.Zin och R. Weiss. Fredskårsarbetare har rapporterat om att ett stort antal människor av ursprungsbefolkningen som trots svält och torka varit vid god hälsa även om de bara haft möjlighet till ett litet mål mat per dag. Hur kunde det komma sig? Man drack mycket stora mängder yerba dagligen. Många levde på denna diet under hela sitt liv och kunde t.o.m uppnå en ålder av mer än 100 år! Myndigheter i sydamerika har speciellt i fattiga områden uppmuntrat mödrar att ge sina barn i skolåldern yerba att dricka som ett viktigt tillägg till den vanliga kosten.

För vem och när rekommenderas yerba ?

För studerande inför t.ex tentaläsning och intensiv inlärning. Inför joggingpass eller ansträngande träning med vikter. Man kan även dricka yerba under pågående träning för förbättring av mental koncentration och styrka. Dr. James Balch, leg.läkare och författare av "Prescription for Nutrional Healing", rekommenderar yerba vid t.ex följande besvär: ledvärk, huvudvärk, hämorojdproblem, fetma, ödem, trötthet, stress, constipation, allergi och hösnuva och påstås "rensa blodet från gifter, stärka nervsystemet, verka som anti-aging, kontrollerar aptiten, stimulerar produktion av kortison och anses positivt påverka andra örters läkande egenskaper. I en studie av Swantson-Flatt visas på ämnen i yerban som potentiellt kan motverka diabetes.